Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
. Laadittu 4.5.2018

1. Rekisterinpitäjä


JM-Valu Oy

Hallitie 1

64900 Isojoki

2. Yhteystiedot


JM-Valu Oy

Hallitie 1

64900 Isojoki

sähköposti: yritys(at)jm-valu.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet


JM-Valu käsittelee asiakkaidensa ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja huolehtiakseen JM-Valun liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä.
Henkilötietojen käsittelyn tavoitteena on:


  • Analysoida ja parantaa asiakassuhdetta rekisteröidyn henkilön edustamaan yksikköön
- tarjota sinulle tuotteita ja palveluja. Henkilötietojasi käsitellään JM-Valun ja sinun välisen sopimuksen tai muun sitoumuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseksi.
  • Kommunikoida kanssasi, esimerkiksi lähettää sinulle tärkeitä viestejä ja muita palveluita, kertoa sinulle muuttuneista palveluistamme ja pyytää sinulta palautetta tuotteistamme ja palveluistamme.

  • Antaa sinulle tietoja JM-Valun uusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista.

  • Hallita ja kehittää JM-Valun liiketoimintaa.

    Henkilötietojen käsittely perustuu JM-Valun oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn henkilön suostumukseen.

4. Kerätyt henkilötiedot


JM-Valun keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia:


  • etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, yrityksen nimi, jota rekisteröity henkilö edustaa sekä yrityksen yhteystiedot

5. Automaattinen tiedonkeräys


Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics.

6. Säännölliset tietolähteet


Suurin osa kerätyistä tiedoista koskee rekisteröityä henkilöä tai yritystä, jota hän edustaa ja/tai hänen ostamiaan tuotteita ja palveluja.
Henkilötietoja ja niiden päivityksiä saadaan myös viranomaisilta, organisaatioilta sekä luottotietoja ja henkilötietopäivityksiä tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

7. Säännöllinen tiedonsiirto ja tiedonsiirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin


JM-Valu käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja JM-Valun puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen JM-Valulle ja JM-Valun kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaen huomioon JM-Valun liiketoimintatarpeet, pääasiallisesti kolmen (3) vuoden ajan osapuolten välisestä viimeisestä aktiivisesta liiketoimintatapahtumasta lukien.

9. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet


JM-Valu takaa kerättyjen tietojen tietoturvan käyttämällä riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Ainoastaan JM-Valun valtuutetuilla edustajilla ja JM-Valun puolesta toimivilla valtuutetuilla ulkopuolisilla palveluntarjoajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja. JM-Valu on antanut rajoitetun käyttöoikeuden henkilötietoihin vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisen käyttöoikeuden.

10. Henkilötietoja koskevat oikeutesi


Sinulla on oikeus pyytää kopio omista henkilötiedoistasi rekisterissä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Sinulla on myös oikeus kieltää JM-Valua käyttämästä henkilötietojasi, jos henkilötietojen käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta. Sinulla on myös oikeus pyytää JM-Valua rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää JM-Valua korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot. Edellä mainittuja seikkoja koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön


JM-Valulla on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojakäytännön tietoja sekä käytäntöään käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja.