Gängad hylsa för röranslutning

Ytterligare information

Ytterligare information

Bildandet av koldioxidavtrycket för de produkter vi tillverkar övervakas genom kontinuerlig övervakning och vi försöker minimera våra produkters koldioxidavtryck så mycket som möjligt.